Kuda Coaching – Coaching met paarden

Home | Coaching met Paarden | Wat? | Wie? | Hoe? | Methodieken | Blog | Tarieven | Waar?

“Kuda” is het Maleise woord voor paard. Coaching is een manier van begeleiden waarbij doelen gemakkelijker en sneller bereikt kunnen worden.

Een ‘coach’ helpt daarmee. De coach brengt iemand van A naar B. Vroeger reed men met paard en wagen van A naar B  met de ‘coach’ (koets).

Kuda Coaching (met het paard als spiegel voor gedrag) betekent dat wij iemand (u) van de ene plek begeleiden naar de andere plek. Naar uw persoonlijke doel. En dat doen wij onder andere met behulp van een van onze paarden (die de spiegel is/zijn van uw gedrag).

Wat is coachen

Een coach gebruikt technieken waardoor iemand zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het beste is. Er worden voornamelijk vragen gesteld. De manier waarop vragen worden gesteld tijdens het coachen, zijn zeer kenmerkend. Zo worden er nooit lukraak vragen gesteld, maar volgt de ene vraag vaak de andere vraag op.
 Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

coaching-met-paarden-300x188

coach, voortgetrokken door paarden

Oorsprong van de term

De term coaching komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privé-leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden. In de jaren 80 van de 20e eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik. In 1988 was coaching ingeburgerd. Het Amerikaanse Forbes Magazine verscheen toen met een artikel over Coaching genaamd: Sigmund Freud ontmoet Henry Ford.