Coaching met paarden: methodieken

Home | Coaching met Paarden | Wat? | Wie? | Hoe? | Methodieken | Blog | Tarieven | Waar?

Wij werken met diverse methodieken en modellen en koppelen oefeningen met “het paard als spiegel voor gedrag” aan de methodiek en/of het model. Dit kan zowel in groepsverband als individueel toegepast worden.

  • INZICHTSMETHODIEK “Belbinrollen” (voor groepen)

teamrollen-300x175

Meredith R. Belbin, de “uitvinder” van de teamrollen, kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep “bepaalde personen bepaalde rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren, een cruciale invloed had op de resultaten”. Teamrol management, zoals Belbins model wordt genoemd, is gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

1) Bijdrage aan het bereiken van doelstellingen

De leden van een team dragen op drie manieren bij tot het bereiken van de doelstellingen van het team: op basis van hun professionele rol, ofwel hun deskundigheid op een bepaald vakgebied; op basis van hun organisatorische rol, ofwel de positie die zij bekleden en de taken en verantwoordelijkheden die zij daarmee hebben ten opzichte van anderen en op basis van hun persoonlijkheid of teamrol. Belbin definieert een teamrol als de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat.

2) Evenwicht

Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen. Een goede taakverdeling waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zoveel mogelijk overeenstemmen met hun natuurlijke teamrollen is daarbij van het grootste belang. Bij het samenstellen van teams benadrukt Belbin het belang van “complementariteit”. 
Complementaire bijdragen leiden tot betere resultaten dan concurrerende bijdragen. Één van de belangrijkste conclusies van Belbin was dat de sterke punten die elke teamrol heeft, altijd samengaan met “toelaatbare zwakheden”. Deze zwakheden doen geen afbreuk aan de effectiviteit van het team omdat een goed inzicht daarin ertoe kan leiden dat ze worden opgevangen door de sterke punten van anderen.

3) Persoonlijke rollen

Ieder persoon heeft twee of drie teamrollen die “van nature” goed bij hem passen en waarin hij/zij zich thuis voelt. Volgens Belbin is het zaak dat mensen bewust worden van hun natuurlijke rollen, deze ontwikkelen, en productief maken in de samenwerking met anderen. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen.

index

 

Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen en wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context, en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht.

  • INZICHTSMETHODIEK “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” (voor groepen en individueel)

Een goede manier om iemands sterke en zwakke punten helder te krijgen, is om de kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die ook gebruikt kan worden om conflicten met anderen te analyseren.

  • INZICHTSMETHODIEK “Systemisch werken” (voor individuen en groepen)

Ons hele leven kent van jongs af aan vele systemen, zoals familie, gezin, school en organisaties. En of wij willen of niet, wij zijn onderdeel van deze systemen. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld en spelen doorgaans op een onbewust niveau. Wij zijn ons daardoor niet bewust van het appèl wat op een diep onbewuste laag op ons gedaan wordt.

Het blijkt dat veel persoonlijke en organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben. Werken met opstellingen heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar te maken. Het opstellingenwerk geeft een diepgaand inzicht in onderliggende dynamieken en verstrikkingen. Ervaringen met het werken vanuit deze essentie hebben nog lange tijd – en vaak ook blijvend – effect, geven veel inzicht en werken helend.

henk-300x83

MODEL “Oplossingsgericht coachen” (voor groepen en individueel)

Het Oplossingsgerichte model komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol doorgedrongen in de wereld van coaching en educatie. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is voor mensen in alle leeftijdsgroepen.

 logische-niveaus-van-bateson-300x212MODEL “Logische niveaus van Bateson”
Dit model, De logische niveaus van Bateson, of De logische niveaus van denken, leren en veranderen gaat er vanuit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zit is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Model “Insights-kleuren”
Andrew en Andi Lothian ontwikkelden een eigen model op basis van het gedachtengoed van Jung. Zij geven de verschillende combinaties van psychologische voorkeuren weer in vier kleuren; helder blauw, vurig rood, stralend geel en zacht groen.

cirkel-300x287De vierkleurentest. Te gebruiken bij coachen met teams

In de figuur staan deze vier kleuren gepositioneerd in een kwadrant. Deze kwadrant wordt het Insights Discovery Wiel genoemd. Bij elke kleur vindt u enkele psychologische kenmerken die bij deze kleur horen. De kleurrijke taal van Discovery kan een leidraad zijn van de aanpak. Aan de hand van deze taal kunt u de samenwerking van uw medewerkers, teams en organisatie structureel en blijvend verbeteren.